Szkolenia instruktorskie

Szkolenia instruktorskie – kurs na instruktora narciarstwa

Rossignol-Academy to Polska licencjonowana szkoła narciarska SITN – PZN znajdująca się w Marillevie 1400 (Marilleva-Folgarida – Val di Sole). Rossignol-Academy zapewnia również szkolenie podczas wyjazdów organizowanych przez biuro ABC-Holiday.pl oraz jej marek WinterEvent.pl, FamilyWeek.pl, Polish-Days.pl na terenie całych ALP.

Kurs na instruktora narciarstwa

Kurs może zostać zorganizowany podczas każdego wyjazdu ale jedynie w przypadku uzbierania chętnej grupy kursantów.

Charakterystyka szkolenia

1. Uprawnienia Instruktora Sportu Narciarstwo lub Snowboard nadane przez uczelnię wyższą WSG.
2. Tylko 6 dni kursu w małych grupach szkoleniowych z najlepsza kadra.
3. Legitymacja i Certyfikat w języku angielskim.
4. Bezpłatne egzaminy i poprawki.
5. Testy najnowszego sprzętu Rossignol.
6. Możliwość pracy w szkołach narciarskich w biurach podróży w Unii Europejskiej.
7. Mozliwość zakupu sprzętu Rossignol z rabatem do 50% po ukończeniu kursu.
8. Kursy organizowane na wyjazdach WinterEvent

Świadectwo kwalifikacyjne
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Sportu- specjalność: Narciarstwo Zjazdowe lub Instruktor Sportu Snowboard wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Na szkolenie zapraszają
WinterEvent – ABC-Holiday – Rossignol-Academy – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Sportu- specjalność: Narciarstwo Zjazdowe lub Instruktor Sportu Snowboard wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
● kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
● zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
● 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Cena zawiera:
● materiały dydaktyczne
● kadra dydaktyczna

Opłata za wydanie Legitymacji Instruktora – dokumentu 50 zł

 

Telefon

INFOLINIA OGÓLNA 52 307 66 88

Telefon

NOWI KLIENCI 533 747 894
533 781 203

Telefon

REZERWACJE VAL DI SOLE 570 639 729

Telefon

WYJAZDY FIRMOWE 533 747 894

Szkoła narciarska

SZKOŁA NARCIARSKA 523 070 087